::: PEC Siejnik ::: Tylko od nas ciepło jest najtańsze !
 
     Nasza misja
     ISO 14001
     Kocioł 1
     Kocioł 2
     Przegląd
     Budynek nr 3
     Budynek nr 8
     Budynek nr 16
     Budynek nr 20
     Taryfa
     Kontakt
     Mapka dojazdowa
Polecamy linki:
     Pec Ełk
     Pec Giżycko
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "SIEJNIK" Agnieszka Kulbacka w Suwałkach prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki :
na wytwarzanie ciepła: nr WCC/1121/5893/OLB/2004/TD z dnia 12.08.2004 r.
na przesył i dystrybucję ciepła: nr PCC/1095/5893/OLB/2004/TD z dnia 12.08.2004 r.
zawieszonych decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 05.12.2006 r. WCC/1121A/5893/W/OLB/2006/OG i PCC/1095A/5893/W/OLB/2006/OG

Skład zarządu firmy:

mgr inż. Agnieszka Kulbacka - właściciel
mgr Sławomir Kulbacki - pełnomocnik

administrator